دستگاه سنگ شکن
اين دستگاه در معدن سازمان عمران واقع در منطقه آشنستان نصب و راه اندازي شده است و جهت توليد مصالح اوليه آسفالت و مصالح زير سازي و نيز عمليات عمراني با اعتباري حدود پنج ميليارد ريال از شرکت ماشين رول خريداري است .
عمده محصولات اين دستگاه در توليد آسفالت (شن نخودي و بادامي ) و مصالح زيرسازي (بيس)به مصارف عمراني سطح شهر اختصاص مي يابد و مازاد آن نيز جهت مصرف سازمانهاي ديگر به فروش مي رسد که از متوسط درآمد سالانه سازمان حدود 10% آن توسط محصولات اين دستگاه حاصل مي شود .
دستگاه آسفالت تراش
دستگاه آسفالت تراش طي تفاهم نامه اي از شرکت ويرتگن قشم و با اعتباري در حدود 3/016/000/000 ريال خريداري شده است . هدف از خريد اين دستگاه تراش آسفالتهاي معيوب خيابانها و ترميم آنها مي باشد .
دستگاه درزگير
دستگاه درزگير از شرکت فني مهندسي راهدار صنعت و طي قرارداد مورخ 89/2/26و با اعتباري حدود 972/400/000 ريال از محل اعتبارات سازمان عمران شهرداري قزوين و توسط اين سازمان خريداري شده است .
مورد کاربرد اين دستگاه جهت رفع ترکهاي موجود در سطوح آسفالت مي باشد که اين ترکها سبب نفوذ آبهاي سطحي به داخل آسفالت گرديده و موجب خسارت وارد شدن به زيرسازي شده و نهايتاً سطح قابل ملاحظه اي از آسفالت را از بين خواهد برد .