دستگاه سنگ شکن

  اين دستگاه در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری قزوین واقع در جاده 20 بوئین زهرا نصب و راه اندازي شده است و جهت توليد مصالح اوليه آسفالت و مصالح زير سازي و نيز عمليات عمراني با...