سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

بهرامی :

برنامه زمانبندی پروژه های عمرانی

سلیمان بهرامی ، مدیر عامل سازمان عمران شهرداری قزوین گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به معاونت اجرایی این سازمان ، پس از این کلیه پروژه های اجرایی به اعمال با برنامه ریزی، به صورت جدی دنبال خواهد شد و کنترل پروژه ها بر اساس این برنامه ها دقت و رصد خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین،بهرامی افزود: این زمانبندی توسط کارشناس برنامه ریزی سازمان عمران صورت میگیرد که مجموعه ای از لیست فعالیت های پروژه ها و همچنین مدت زمان کارشناسی شده ، تامین مصالح مورد نیاز ، در این برنامه گنجانده می شود تا بتوان نسبت به گزارشات مالی و پیشرفت فیزیکی و تاخیراتی که توسط شرایط جوی و...صورت میگیرد را مشاهده نمود تا تصمیمات مهم برای راهبرد پروژه ها توسط مدیران مربوطه گرفته شود وهر چه سریعتر و با کیفیت مناسب به بهره برداری برسد.

وی افزود : به طور کلی می توان پروژه ها را به صورت مجموعه ای از عمليات پيچيده ، غير تکراری ومرتبط با يکديگر تعريف کرد که زير نظر يک مديريت و سازمان اجرايی که نمایانگر تامين اهداف معين و در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پيش تعيين شده اجرا می شود.

بهرامی در پایان گفت : با توجه به توسعه ،گسترش و لزوم مدیریت منابع طرحهای پروژه عمرانی ، و همچنین فقط ارتقاء بهره وری برنامه ريزی و مديريت در اين بخشها ضروری است.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط