شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

برنامه زمانبندی پروژه های عمرانی در سال 99

بهرامی :

سلیمان بهرامی ، مدیر عامل سازمان عمران شهرداری قزوین گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به معاونت اجرایی این سازمان ، پس از این کلیه پروژه های اجرایی به اعمال با برنامه ریزی، به صورت جدی دنبال خواهد شد و کنترل پروژه ها بر اساس این برنامه ها دقت و رصد خواهد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین،بهرامی افزود: این زمانبندی توسط کارشناس برنامه ریزی این سازمان صورت می گیرد که مجموعه ای از لیست فعالیت های پروژه ها و همچنین مدت زمان کارشناسی شده ، تامین مصالح مورد نیاز ،اعم از مخلوط ، ساب بیس ، بیس ، آسفالت و... در این برنامه گنجانده می شود تا بتوان نسبت به گزارشات مالی و پیشرفت فیزیکی و تاخیراتی که توسط شرایط جوی و...صورت می گیرد را مشاهده نمود تا تصمیمات مهم برای راهبرد پروژه ها توسط مدیران مربوطه گرفته شود وهر چه سریعتر و با کیفیت مناسب به بهره برداری برسد.

پایان خبر

تصاویر مرتبط