اين دستگاه در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری قزوین واقع در جاده 20 بوئین زهرا نصب و راه اندازي شده است و جهت توليد مصالح اوليه آسفالت و مصالح زير سازي و نيز عمليات عمراني با اعتباري حدود پنج ميليارد ريال از شرکت ماشين رول خريداري است .
 
 
دستگاه درزگير
<span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;B Homa" "="">دستگاه درزگير از شرکت فني مهندسي راهدار صنعت و طي قرارداد مورخ 89/2/26و با اعتباري حدود 972/400/000 ريال از محل اعتبارات سازمان عمران شهرداري قزوين و توسط اين سازمان خريداري شده است .

مورد کاربرد اين دستگاه جهت رفع ترکهاي موجود در سطوح آسفالت مي باشد که اين ترکها سبب نفوذ آبهاي سطحي به داخل آسفالت گرديده و موجب خسارت وارد شدن به زيرسازي شده و نهايتاً سطح قابل ملاحظه اي از آسفالت را از بين خواهد برد .

 

دستگاه آسفالت تراش

دستگاه لکه گیری مکانیزه فلاسک