آشنايي با مديرعامل آشنايي با مديرعامل

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت پروژه 

 

 نام :رضا

 نام خانوادگي :  کیماسی

کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد سازه با 20 سال سابقه فعالیت در شهرداری قزوین

 

حوزه خدمت:

 1. - کارشناس عمرانی شهرداری منطقه سه
 2.  
 3. - مسئول عمرانی شهرداری منطقه سه
 4.  
 5. - مدیر امور امانی شهرداری قزوین
 6.  
 7. - معاون عمرانی شهرداری منطقه سه
 8.  
 9. - معاون عمرانی شهرداری منطقه یک
 10.  
 11. - مدیر اجرایی سازمان عمران شهرداری قزوین
 12.  
 13. - معاون اجرایی سازمان عمران شهرداری قزوین
 14.  
 15. - مدیر عامل سازمان عمران شهرداری قزوین