یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

کیماسی،

سازمان بازرسی کل استان قزوین به کار خود در سازمان عمران شهرداری قزوین پایان داد.

کیماسی مدیر عامل سازمان عمران شهرداری قزوین اعلام کرد: پس از دو ماه استقرار همکاران سازمان بازرسی کل استان قزوین در سازمان عمران، که در خصوص بررسی پروژه ها و همکاری پرسنل به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین،کیماسی گفت: ضمن تقدیر و تشکر از همکاران سازمان بازرسی، در خصوص بررسی پروزه ها، و راه کارهای مناسب در پیشبرد پروژه های عمرانی، و با توجه به قوانین و مقرراتی که مد نظر گرفته شد، تا این سازمان بتواند همانند صنوات گذشته گام مثبتی در جهت پیشبرد عمرانی بردارد.

پایان خبر/

تصاویر مرتبط