سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

زارعی

ارائه خدمات 24 ساعته سازمان عمران در فصل تابستان

فصل تابستان بهترین فصل کاری جهت اجرای پروژه های عمرانی می باشد لذا سازمان عمران شهرداری با برنامه ریزی دقیق و مدون اقدام به اجرای پروژه های عمرانی بصورت شبانه روزی در سطح معابر شهری نمود.

علاوه بر انجام پروژه های آماده سازی شامل زیر سازی،جدولگذاری،روکش آسفالت درشیفت روزانه انجام، وعملیات هایی شامل درزگیری،تراش و لکه گیری آسفالت معابر در شیفت شب انجام می پذیرد.

عوامل دیگری که در اجرای عملیات شبانه موثر می باشد عبارتند ازگرمای هوا،محدودیت ترافیکی جهت مسدود نمودن معابر،تعددپروژه های عمرانی و محدوده زمانی کم جهت اجرادر شرایط ایده آل جوی که هریک در نوع خود دارای توجیهات منطقی می باشند.

با اجرای عملیات شبانه روزی اکثر پروژه های عمرانی به پایان رسیده ویا دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی می باشند.

تصاویر مرتبط