پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

اجرای عملیات درزگیری در مناطق سه گانه

بهرامی ، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین، از اجرای عملیات درزگیری در سطح مناطق سه گانه در سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین، بهرامی گفت: با توجه به تفاهم نامه عملیات درزگیری در سال ۹۹ این عملیات در سطح مناطق دو و سه به پایان رسیده و در سطح منطقه یک نیز با ۹۷ درصد تا کنون به اجرا درآمده است و همچنین ادامه دارد.

 

این مقام مسئول در ادامه گفت: این عملیات در سطح منطقه یک ۳۷ هزار متر متر طول تا کنون به اجرا درآمده و در سطح منطقه دو  نیز با ۳۷ هزار متر طول و در سطح منطقه سه با ۳۰ هزار متر طول به اتمام رسیده است. 

 

وی افزود : این عملیات همراه با همکاری مناطق سه گانه و با اصلاح و مرمت، در قالب نهضت شبانه و باتلاش بی وقفه عوامل اجرایی این سازمان به نتیجه رسید.

 

پایان خبر/

تصاویر مرتبط