دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

بهرامی :

ایجاد مسیر انحرافی در میدان اسماعیل آباد

بهرامی ، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین ، از ایجاد مسیر انحرافی در میدان اسماعیل آباد خبر داد .

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین ، بهرامی گفت : با توجه به ساخت مسیر اصلی روستای اسماعیل آباد در حاشیه میدان نیازمندیم ساخت این مسیر به صورت موقت شدیم .

این مقام مسئول در ادامه گفت :  ایجاد مسیر انحرافی با عرض هفت و نیم متر و طول 250 متر و انجام کلیه عملیات عمرانی آن هم برای بازه ی زمانی کوتاه صرفاً به دلیل کاهش بار ترافیکی و هدایت وسایلل نقلیه به این قسمت از جاده است تا مسیر اصلی ساخته و آماده بهره برداری شود .

پایان پیام

تصاویر مرتبط