دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کیماسی :

آماده سازی جاده دسترسی آرمستان 37 هکتاری بهشت کوثر

رضا کیماسی سرپرست سازمان عمران شهرداری قزوین گفت: آماده سازی جاده دسترسی آرمستان 37 هکتاری بهشت کوثر توسط نیرو های اجرایی این سازمان در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین، کیماسی اعلام کرد: با توجه به هماهنگی سازمان آرامستان ها احداث این معبربه طول 800 متر و به عرض 12 متر واقع در جاده فارسیان جنب امامزاده ظهیر به عهده این سازمان محول شد.

کیماسی افزود: با توجه به زیاد بودن نمک در خاک و نفوذ ناپذیری آب در خاک جهت تثبیت لایه، 5 درصد وزنی مخلوط طبق نقشه سازمان خدمات طراحی آهک به مخلوط اضافه شده و نیز این معبر در دولایه مخلوط ریزی اجرا می شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط