دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

کیماسی :

ادامه عملیات مخلوط ریزی گذرگاه اصلی (ورودی) به37 هکتاری بهشت کوثر در حال اجرا است

رضا کیماسی سرپرست سازمان عمران شهرداری قزوین گفت : ادامه عملیات مخلوط ریزی معبر اصلی 37 هکتاری بهشت کوثرتوسط نیرو های اجرایی این سازمان در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین، کیماسی اعلام کرد: با توجه به هماهنگی سازمان آرامستان ها، احداث این معبربه طول 800 متر و به عرض 12 متر واقع در جاده ی فارسیان جنب امامزاده ظهیر به  این سازمان محول شد.

کیماسی افزود: با توجه به زیاد بودن نمک در خاک و نفوذ ناپذیری آب در آن جهت تثبیت لایه، 5 درصد وزن مخلوط طبق نقشه سازمان خدمات طراحی آهک به مخلوط اضافه شده و هم اکنون عملیات مخلوط ریزی در دو لایه و پخش و رگلاژ لایه دوم در حال انجام است و پس از اتمام لایه دوم نسبت به انجام عملیات جدولگذاری و لوله گذاری جهت هدایت آب از ضلع غرب به شرق انجام خواهد شد .

پایان پیام

تصاویر مرتبط