مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

مساعدت و خدمات رسانی به هموطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان 98/11/5

مساعدت و خدمات رسانی به هموطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان 98/11/5

مساعدت و خدمات رسانی به هموطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان 98/11/5