مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

معرفی آقای مهدیون بعنوان مدیر امور مالی شهرداری

معرفی آقای مهدیون بعنوان مدیر امور مالی شهرداری

معرفی آقای مهدیون بعنوان مدیر امور مالی شهرداری