مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

تهیه ارزاق ماه مبارک رمضان برای بازنشستگان شهرداری

تهیه ارزاق ماه مبارک رمضان برای بازنشستگان شهرداری

تهیه ارزاق ماه مبارک رمضان برای بازنشستگان شهرداری