مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

درخواست افزایش موجودی شهرداری در صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع)

درخواست افزایش موجودی شهرداری در صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع)

درخواست افزایش موجودی شهرداری در صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع)