مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه- عقد تفاهم نامه با شرکت شاتل با هدف توسعه شبکه فیبر نوری در سطح شهر قزوین1402/7/18-مصوبه 241
مصوبه- عقدقرارداد بهسازی فاز سوم محور نسیم شمال با شرکت راهسازی و عمران ایران بصورت ترک تشریفات 1402/7/18-مصوبه 240
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه و اعیان ملک آقای نوروزی 1402/7/18-مصوبه 238
مصوبه- هدیه خوش حسابی بهای خدمات تابلوهای تبلیغاتی 1402/7/18-مصوبه 237
مصوبه- احداث پروزه میدان میوه و تره بار 1402/7/16-مصوبه 235
مصوبه- توافق شهرداری با وراث مرحوم مرادی 1402/7/26-مصوبه 234
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان شهیدی و طاهرزادگان و شرکاء1402/5/25-مصوبه 233
مصوبه- واگذاری اذن در انتفاع یک قطعه زمین با کاربری مذهبی جهت ساخت مسجد مینودر 1402/7/4-مصوبه 232
مصوبه- توافق شهرداری با آقای موسوی دژکام وشرکاء1402/7/4-مصوبه 231
مصوبه - مساعدت در تامین هزینه غذای عزادارای شرکت کننده در نماز جمعه ظهر عاشورا 1402/7/4-مصوبه 230
مصوبه- عضویت در کمیسیونها و نمایندگی در شورای سازمانها 1402/7/4-مصوبه 229
مصوبه- مصوبات شورای نامگذاری1402/7/4-مصوبه 228
مصوبه- مغایرت با جرائم و عوارضات کمیسیون ماده 100 تعاونی مسکن پوشینه بافت 1402/7/4-مصوبه 226
مصوبه- خرید سیستمهای الکترونیکی شهرداری قزوین1402/7/4-مصوبه 225
مصوبه- خرید یکدستگاه پنده جهت نقشه برداری بصورت ترک تشریفات 1402/7/4 -مصوبه 224
مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برای مراجعین کمتر از دومیلیارد ریال 1402/7/4-مصوبه 223
مصوبه- مساعدت به شرکت تعاونی تاکسی رانی قزوین 1402/7/4-مصوبه 222
مصوبه- اختصاص مبلغ 3 میلیارد تومان جهت ایجاد بازارچه های دائمی ویژه بانوان سرپرست خانوار توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1401 -1402/6/28-مصوبه221
مصوبه- نحوه پرداخت یارانه ناوگان اتوبوسرانی تا پایان آذر ماه 1402/6/28-مصوبه 220
مصوبه- رایگان نمودن فعالیت ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در اولین روز از سال تحصیلی 1402/6/28-مصوبه 219
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 149 نتیجه

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه-بهای خدمات تعیین و تغییر کاربری در سال 1402 -1401/11/27 -مصوبه 276
مصوبه- توافق شهرداری با آقای دوستی نسب 1401/12/25-مصوبه 337
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند 1401/12/25-مصوبه 336
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی 1401/12/23 - مصوبه 335
مصوبه- تامین ناوگان برای خطوط اتوبوسرانی شهری محمدیه و مهرگان به قزوین و بالعکس 1401/12/23-مصوبه 334
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی سازمان زیبا سازی 1401/12/23-مصوبه 333
مصوبه- افزایش هزینه اسکان در زائر سرای کارکنان شهرداری قزوین 1401/12/23-مصوبه 332
مصوبه- خرید دستگاه نوین تصفیه شیرابه زباله 1401/12/23-مصوبه 330
مصوبه - تهیه و توزیع ارزاق بین نیازمندان تا سقف ده میلیارد ریال 1401/12/23-مصوبه 329
مصوبه- پرداخت بدهی مالیاتی تعاونی مصرف کارکنان شهرداری 1401/12/23-مصوبه 328
مصوبه- خرید ده دستگاه خودروی فوتون دیزل 1401/12/23-مصوبه 327
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 326
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند1401/12/23-مصوبه 325
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهدوست 1401/12/23-مصوبه 324
مصوبه- اعطای رایگان در اذن انتفاع سرای بهشتیان 1401/12/23-مصوبه 323
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 322
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان صالحی و قادر1401/12/23-مصوبه 321
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 1401-1401/12/23 مصوبه 320
مصوبه- توافق شهرداری با آقای صادقین1401/12/23-مصوبه 319
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان شیرازی و کریمی 1401/12/23-مصوبه 318
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 246 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160