مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه- توافق با شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه 1402/4/6-مصوبه 131
مصوبه- توافق شهرداری با آقای علیجانی 1402/4/6-مصوبه 130
مصوبه- تملک قسمتی ازاراضی اوقافی اطراف باغ موزه دفاع مقدس1402/4/6-مصوبه 129
مصوبه- توافق شهرداری با آقای نجفی1402/4/6 -مصوبه128
مصوبه- تهیه و محل مصالح سنگی شکسته کوهی سایزبندی شده 1402/4/6-مصوبه 127
بوستان ویژه کودکان اوتیسم در قزوین احداث شود/ لزوم ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر درقزوین
مصوبه- نحوه محاسبه عوارضات صدور پروانه و کسری پارکینگ ملک آقای کرمی 1402/4/4-مصوبه 126
مصوبه- واگذاری حفظ و نگهداری از اموال و پذیرش پرسنل زائرسرای شهرداری در مشهد 1402/4/4-مصوبه 125
مصوبه- واگذاری سالن ورزشی تحت اختیار سازمان تاکسی رانی از طریق مزایده عمومی 1402/4/4-مصوبه 123
مصوبه- تامین مربیان آموزش برای بوستان های سطح شهر 1402/4/4-مصوبه 122
مصوبه- تملک زمین جهت انتقال مراکز خرید و فروش ضایعات 1402/4/4-مصوبه 121
مصوبه- احداث بازارچه میوه و تره بار در بلوار نخبگان 1402/4/4-مصوبه 120
مصوبه- پرداخت جرایم کمیسیون ماده صد مسجد محمدخان بیک از محل کمک عمرانی به مساجد1402/4/4-مصوبه 119
مصوبه-ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری در سال 1402/4/4 برای ملک مرحوم ثقفی -مصوبه 118
مصوبه- تعیین تکلیف برج حکم آباد1402/3/30-مصوبه 114
مصوبه- تعیین اولویت بندی احداث تقاطع های غیرهمسطح برای سال 1402 -1402/3/30-مصوبه 113
مصوبه- عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری طرح های توسعه شهری 1402/3/30-مصوبه 112
مصوبه- بروزرسانی قیمت کارشناسی اتوبوسهای شهاب 1402/3/30-مصوبه 111
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری ملک خانم دودانگه 1402/3/30-مصوبه 110
مصوبه- نحوه محاسبه و اخذ هزینه آماده سازی ملک آقای نصیری 1402/3/030-مصوبه 109
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 81 - 100 از 149 نتیجه

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه-بهای خدمات تعیین و تغییر کاربری در سال 1402 -1401/11/27 -مصوبه 276
مصوبه- توافق شهرداری با آقای دوستی نسب 1401/12/25-مصوبه 337
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند 1401/12/25-مصوبه 336
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی 1401/12/23 - مصوبه 335
مصوبه- تامین ناوگان برای خطوط اتوبوسرانی شهری محمدیه و مهرگان به قزوین و بالعکس 1401/12/23-مصوبه 334
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی سازمان زیبا سازی 1401/12/23-مصوبه 333
مصوبه- افزایش هزینه اسکان در زائر سرای کارکنان شهرداری قزوین 1401/12/23-مصوبه 332
مصوبه- خرید دستگاه نوین تصفیه شیرابه زباله 1401/12/23-مصوبه 330
مصوبه - تهیه و توزیع ارزاق بین نیازمندان تا سقف ده میلیارد ریال 1401/12/23-مصوبه 329
مصوبه- پرداخت بدهی مالیاتی تعاونی مصرف کارکنان شهرداری 1401/12/23-مصوبه 328
مصوبه- خرید ده دستگاه خودروی فوتون دیزل 1401/12/23-مصوبه 327
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 326
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند1401/12/23-مصوبه 325
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهدوست 1401/12/23-مصوبه 324
مصوبه- اعطای رایگان در اذن انتفاع سرای بهشتیان 1401/12/23-مصوبه 323
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 322
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان صالحی و قادر1401/12/23-مصوبه 321
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 1401-1401/12/23 مصوبه 320
مصوبه- توافق شهرداری با آقای صادقین1401/12/23-مصوبه 319
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان شیرازی و کریمی 1401/12/23-مصوبه 318
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 246 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160