مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

عنوان
مصوبه- در خصوص راه اندازی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر قزوین99/2/30-مصوبه 34
مصوبه- توافق شهرداری با آقای کرمی99/2/30-مصوبه 33
مصوبه- اعلام مغایرت 99/2/30-مصوبه 31
مصوبه- بخشودگی هزینه تاخیر و تادیه دادرسی و حق الوکاله چک آقای فارسی در رابطه با پرونده آقای مرادخانی99/2/30-مصوبه 28
افزایش 14 % یک باب ساختمان اداری واقع در ملاصدرا خ سپهر جهت استقرار معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده 100 99/2/30-مصوبه 27
مصوبه- تمدید مصوبه شماره 39 -98/3/21 با موضوع بهره مندی مودیان نواحی اسماعیل آباد -اکبرآبادو امیرآباداز تسهیلات ارزش افزوده ناشی از اجزاء تغییر طرح های مصوب شهری99/2/30-مصوبه 26
مصوبه -گزارش حسابرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین99/2/30-مصوبه 25
مصوبه-گزارش حسابرسی سازمان آرامستانها99/2/30-مصوبه 24
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 97 سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین 99/2/30-مصوبه 23
مصوبه-در خصوص بهاء خدمات نصب تابلوهای الحاقی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در کوچه و معابر فرعی 99/2/16-مصوبه 18