مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- مساعدت مالی به ستاد اربعین1401/6/6- مصوبه 134
مصوبه- مساعدت به ستاد استانی اربعین1401/6/6-مصوبه 135
مصوبه- تامین اعتبار جهت خرید و تجهیزات ساختمان شهرداری منطقه 4 1401/6/1 - مصوبه 133
مصوبه- توافق شهرداری با آقای رستمی 1401/6/1 مصوبه 132
مصوبه- توافق شهرداری با اداره کل راه و شهرسازی 1401/6/1 -مصوبه 131
مصوبه- واگذاری ادامه خدمات نظارت بر اجرای پروژه خانه تئاتر به شرکت مهندسین مشاور انگاره مستطیل طلایی 1401/5/25-مصوبه 130
مصوبه- تخصیص اعتبار جهت محصور نمودن آرامستان بهشت کوثر 1401/5/25 -مصوبه 129
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 99 سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین 1401/5/18-مصوبه 125
مصوبه0 خریداری ساختمان موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی جهت استقرار شهرداری منطقه 4 1401/5/18- مصوبه 122
مصوبه- انتخابات هیات رئیسه شورا 1401/5/12-مصوبه 121
مصوبه- نرخ پیشنهادی کارگروه ماده 18 سرویس دانش آموزی 1401/5/11-مصوبه 120
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 99 مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری قزوین 1401/5/11-مصوبه 119
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 99 سازمان باغستانهای سنتی قزوین 1401/5/11- مصوبه 117
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 99 سازمان زیباسازی 1401/5/11-مصوبه 118
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 99 شرکت بهسازان آینده 1401/5/11-مصوبه 116
مصوبه- اجاره غرفه در بوستان بانوان نرگس و مغازه های بوستان ملاخلیلا 1401/5/11-مصوبه 115
مصوبه هزینه نگهداری معتادین در کمپهای بخش خصوصی 1401/5/11-مصوبه 114
مصوبه- توافق شهرداری با آقای بغدادی 1401/5/11-مصوبه 113
مصوبه- توافق شهرداری با آقای خلخالیها و خانم معصومی 1401/5/11-مصوبه 112
مصوبه- توافق شهرداری با آقای عبابافها و خانم صادق زادگان 1401/5/11-مصوبه 111
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 95 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- تامین دسترسی پروزه شهید انصاری و ایجاد فضای باز شهری 1400/12/8-مصوبه 169
مصوبه- توافق شهرداری با آقای کانطوری و خانم نعمتی نیکو1400/12/8-مصوبه 167
مصوبه-اخد تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری1400/12/8-مصوبه 164
مصوبه- توافق شهرداری با خانم مهرداد و آقای آتشگران1400/12/3-مصوبه 158
مصوبه- واگذاری اذن در انتفاع یک قطعه زمین واقع در ناحیه منفصل شهری مشعلدار جهت احداث مرکز درمانی 1400/12/3-مصوبه 156
مصوبه- توافق شهرداری با خانم گروسی 1400/12/3-مصوبه 155
مصوبه- توافق شهرداری با وراث مرحومه کردنژاد نیا 1400/12/1-مصوبه- 154
مصوبه- نحوه بهره برداری از کیوسکهای سطح شهر 1400/12/1-مصوبه 151
مصوبه- توافق شهرداری با خانم معرب خانی و اقای ابوتراب ثانی 1400/11/20-مصوبه 147
مصوبه- توافق شهرداری با خانم معرب خانی و اقای ابوتراب ثانی 1400/11/20-مصوبه 146