مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه- تخصیص و تحویل 5 هکتار از اراضی محدوده سایت پاکسار به شرکت شهر صنعتی البرز1402/6/7-مصوبه 197
مصوبه- حق السهم شهرداری جهت نگهداری معتادین متجاهر در کمپ های بخش خصوصی 1402/6/7-مصوبه 196
مصوبه-بکارگیری 2 غساله و دو مامور سردخانه جهت آرامستانها بصورت فعلی ازطریق بخش خصوصی 1402/6/7-مصوبه 194
مصوبه- خرید ساختمان متعلق به دانشگاه آزاد واقع در داریی و واگذاری آن به مهد قرآن کریم 1402/6/7-مصوبه 193
مصوبه- هزینه ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربریملک آقای مافی1402/6/5-مصوبه 190
مصوبه- فعالیت رایگان اتوبوسرانی در مناطق منفصل شهری 1402/6/5-مصوبه 189
مصوبه- نحوه تعیین شرایط واگذاری بازیگاه بوستان الغدیر 1402/6/5-مصوبه 188
مصوبه-اصلاح بودجه برخی از ردیف های بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک1402/6/5-مصوبه 187
مصوبه- توافق شهرداری با آقای صباغها و وراث مرحوم جوادی1402/6/5-مصوبه 186
مصوبه-نحوه صدور پروانه در املاک با مساحت زیرحدنصاب در نواحی اسماعیل آباد-اکبرآباد-امیرآباد-حسن آباد1402/6/5-مصوبه 180
مصوبه- لایحه شهرداری در خصوص انجام خدمات کنترل کیفی توسط شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 1402/6/5-مصوبه 179
مصوبه- نرخ پیشنهادی اعضای محترم کارگروه ماده 18 سرویس دانش آموزی در سال تحصیلی 1402-1403 -1402/6/1-مصوبه 178
مصوبه- مساعدت به ستاد اربعین1402/6/1-مصوبه 177
مصوبه- توافق شهرداری با آقای چگینی1402/5/24-مصوبه 175
مصوبه-افزایش نرخ کرایه آژانسهای مستقر در شهرداری و سازمانهای تابعه 1402/5/24-مصوبه 174
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهر در سال 1402 ملک خانم طاهرمنش 1402/5/10-مصوبه 169
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهر در سال 1402 ملک آقای رحمانی1402/5/10 - مصوبه 168
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهر درسال 1402 ملک آقای علیزاده 1402/5/10-مصوبه 167
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهری در سال 1402 ملک آقای رحیم لو 1402/5/10-مصوبه 166
مصوبه- هزینه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک آقای یوسفی 1402/5/10-مصوبه 165
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 114 نتیجه

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- توافق شهرداری با آقای وثوقیان 1401/12/23-مصوبه 317
مصوبه - توافق شهرداری با آقایان: برادران- وحدانی و خانمها: وحدانی -چیت ساز و برادران 1401/12/23-مصوبه 316
مصوبه- تخفیف قدرالسهم شهرداری در جهت حمایت از غرفه داران فرهنگی -اساتید -هنرمندان در سرای سعدالسلطنه 1401/12/22-مصوبه 312
مصوبه -بهاء خدمات بازدید از باغ وحش رباتیک 1401/12/21-مصوبه 311
مصوبه- شورای نامگذاری 140112/16-مصوبه 310
مصوبه- توافق شهرداری با آقای انبوهی 1401/12/16-مصوبه 309
مصوبه- واگذاری اذن در انتفاع یک قطعه زمین در منطقه گردشگری باراجین به سازمان هواشناسی استان قزوین 1401/12/16-مصوبه 308
مصوبه- اجاره دو فروشگاه و دو محل جهت استقرار فودکار سیار در پارکینگ بام قزوین 1401/12/16-مصوبه 307
مصوبه- مجموعه پیست پرش در آسمان و سورتمه ریلی و فروشگاههای جانبی و ... 1401/12/16-مصوبه 306
مصوبه- اعمال تسهیلات تشویقی در رابطه با خسارات تاخیر تادیه کلیه اسناد نکول شده 1401/12/28-مصوبه 305
مصوبه- توافق شهرداری با آقای نوروزی 1401/12/17-مصوبه 286
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی معاونت خدمات شهری و سازمانهای وابسته در سال 1401- 1401/12/14-مصوبه 304
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبارات پروژه ه های عمرانی در بودجه سال1401 - 1401/12/14-مصوبه 303
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبارات هزینه های جاری شهرداری قزوین در بودجه سال 1401/10/9-مصوبه 302
مصوبه- تامین بخشی از هزینه های زائرین راهیان نور 1401/12/14-مصوبه 301
مصوبه- توافق شهرداری با آقای افشار نجفی1401/12/14-مصوبه 296
مصوبه- توافق شهرداری با آقای نجفی1401/12/14-مصوبه 295
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ذوالقدر 1401/12/14-مصوبه 294
مصوبه- جذب سرمایه گذار جهت نوسازی و بهسازی ناوگان تاکسیرانی 1401/12/7-مصوبه 293
مصوبه -واگذاری یک قطعه به منظور پرداخت مطالبات شرکت بهسازان1401/12/7 مصوبه 292
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 21 - 40 از 246 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160