مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- توافق شهرداری با آقای خبازان 1401/6/27-مصوبه 155
مصوبه- توافق شهرداری با آقای موسوی 1401/6/27-مصوبه 153
مصوبه- توافق با وراث مرحوم آقای فلاح 1401/3/31-مصوبه 152
مصوبه- ایجاد بازارچه دائمی 1401/6/15-مصوبه 151
مصوبه- واگذاری پروژه های تعریض پل شهرک دانش مرمت لکه گیری - خاکبرداری جداول نواحی آزادگان- ناصراباد 1401/6/15-مصوبه 150
مصوبه- توافق شهرداری با آقای خمسه1401/6/15-مصوبه 149
مصوبه- ایجاد تسهیلات به توسعه طرح فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری 1401/6/8- مصوبه 148
مصوبه- مساعدت مالی به موسسه نابینایان استان 1401/6/8-مصوبه 145
مصوبه- نحوه هزینه کرد مبلغ ریالی برج الهیه و اولویت پروژه های در دست اجرا توسط شرکت راهسازی و عمران ایران 1401/6/8-مصوبه 143
مصوبه- مساعدت در تامین هزینه های اربعین حسینی 1401/6/8-مصوبه 142
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهیدی وطاهرزادگان و شرکاء 1401/6/8-مصوبه 141
مصوبه- توافق شهرداری با آقای پور اوجور 1401/6/8- مصوبه 140
مصوبه- توافق شهرداری با آقای خدابیگی1401/6/8-مصوبه 139
مصوبه- توافق شهرداری با آقای عسگری 1401/6/8-مصوبه 138
مصوبه - واگذاری یک قطعه زمین به سازمان پایانه های شهرداری به منظور تامین منابع مالی پروژه های عمرانی 1401/6/8-مصوبه 137
مصوبه- واگذاری یک قطعه زمین به منظور پرداخت مطالبات شرکت بهسازان آینده 1401/6/8-مصوبه 136
مصوبه- مساعدت مالی به ستاد اربعین1401/6/6- مصوبه 134
مصوبه- مساعدت به ستاد استانی اربعین1401/6/6-مصوبه 135
مصوبه- تامین اعتبار جهت خرید و تجهیزات ساختمان شهرداری منطقه 4 1401/6/1 - مصوبه 133
مصوبه- توافق شهرداری با آقای رستمی 1401/6/1 مصوبه 132
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 81 - 100 از 191 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160