دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با رئیس مرکز مدیریت فوریت های پزشکی استان